Gå vidare till innehåll

Sommarrea - Spara upp till 63% idag!

Kontakta oss

Köpvillkor

Köpvillkor

Vi samarbetar endast med personer som har uppnått 18 års ålder. Om du är under 18 år, krävs målsmans godkännande för att genomföra ett köp. Genom att klicka på "Betala nu" eller "Slutför order", godkänner du våra köpvillkor, inklusive vårt samarbete med Klarna vid betalning med faktura. När en order läggs, skickas automatiskt en orderbekräftelse till den angivna e-postadressen. Detta är ditt kvitto och bör sparas tillsammans med ordernumret för eventuell kontakt med vår kundtjänst.

 Våra digitala tjänster (PDF-material och filer) är oåterkalleliga och kan användas direkt efter köpet. Därför kan vi inte erbjuda återbetalningar när du väl har fått tillgång till materialet. Vi rekommenderar att du noga överväger ditt köp innan du genomför det.

Vi informerar härmed tydligt om att vår digitala tjänst (PDF material & Filer) inte omfattas av ångerrätten enligt distansavtalslagen när kunden har fått tillgång till tjänsten. Innan köpet genomförs bekräftar kunden att denne har tagit del av denna information och godkänner att ångerrätten inte är tillämplig.

Vid felaktigt val av språk vid beställning ber vi dig vänligen att kontakta oss omedelbart före mottagandet av det e-postmeddelande som innehåller frågorna. Om du kontaktar oss efter att materialet har skickats kan vi tyvärr inte erbjuda byte av språk eller återbetalning. I så fall behöver du göra en ny beställning.

Vi uppskattar ditt samarbete och hoppas att du kommer att dra nytta av vårt utbildningsprogram. 

Har du några frågor? Kontakta oss här eller via vår livechatt så hjälper vi dig!

 

English: 

We only transact with individuals who have reached the age of 18. If you are under 18 years old, parental consent is mandatory for making a purchase. By selecting 'Pay now' or 'Complete order,' you acknowledge and agree to our purchase terms, including our collaboration with Klarna for invoice payments. Upon placing an order, an automated order confirmation is sent to the provided email address, serving as your receipt. Please retain this confirmation along with the order number for potential correspondence with our customer service.

Our digital services, such as PDF materials and files, are non-refundable and accessible immediately upon purchase. Consequently, once you gain access to the material, refunds cannot be accommodated. We encourage careful consideration before finalizing your purchase.

We explicitly state that our digital service (PDF materials & Files) is not covered by the right of withdrawal as per the Distance Contracts Act once the customer accesses the service. Prior to completing the purchase, the customer affirms having read and accepted this information, understanding that the right of withdrawal is not applicable.

In the event of an incorrect choice of language when ordering, we kindly ask you to contact us immediately prior to receiving the email containing the questions. If you contact us after the material has been sent, we regret that we cannot offer a change of language or a refund. In that case, you will need to place a new order.

We value your cooperation and trust you will derive significant benefit from our training program.

Should you have any inquiries, please contact us through this link or our live chat, and we'll be glad to assist you!